You are currently viewing Celebració de la Jura del càrrec Sandra Dobre

Celebració de la Jura del càrrec Sandra Dobre

  • Post category:Notícies

El passat dia 25 de setembre de 2020, es va celebrar la Jura del càrrec de la procuradora Sandra Dobre. Aquesta any l’acte ha estat força diferent, emmarcat dins de la “nova normalitat” i seguint totes les mesures sanitàries. Va estar apadrinada per la Degana del Col·legi , la Sra. Eva García Fernández, i l’acte el va presidir el President de l’Audiència Sr. Fernando Lacaba.