Societats professionals

Relació de totes les societats professionals de les quals formen part procuradors dels tribunals, inscrites actualment en el Registre del Col·legi.

Denominació i raó social:  ALBERDI I VERGARA  PROCURADORS, SCP

Domicili:  Av. Les Voltes núm. 3, ent. 1a

                  17100 La Bisbal d’Empordà

Fulla registral número: GI-61512

Dades inscripció en el Registre Mercantil: Volum3133, foli 100, inscripció 1ª, fulla nº GI-61512

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució:

 • Data: 22/12/2016
 • Número de protocol: 2016/1511
 • Notari : Sr. LUÍS ALBERTO FERNÁNDEZ SANTANA

La durada de la Societat és indefinida

Socis Professionals:

 • MARIA DE LA FE ALBERDI VERA, col·l 103
 • LUÍS VERGARA COLOMER, col·l 84

Administradors :

 • MARIA DE LA FE ALBERDI VERA, col·l 103
 • LUÍS VERGARA COLOMER, col·l 84

Denominació i raó social:  FERRER PROCURADORS, SLP

Domicili:  c/ Nou 22, àtic A

                  17001 Girona

Fulla registral número: GI-52743

Dades inscripció en el Registre Mercantil: Tomo 2852, foli 189, inscripció 3ª, fulla nº GI-52743

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució:

 • Data: 14/06/2012
 • Número de protocol: 2012/839
 • Notari : Sr. Pablo Vázquez Moral

La durada de la Societat és indefinida

Socis Professionals:

 • PERE FERRER FERRER, col·l. 48

Administradors :

 • PERE FERRER FERRER.

Denominació i raó social:  GIPROCURA SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL

Domicili:  Gran Via de Jaume I, número 82, àtic.

                  17001 Girona.

Fulla registral número: GI-63697

Dades inscripció en el Registre Mercantil: Volum3192, foli 9, inscripció 1a, fulla nº GI-63697

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució:

 • Data: 19/02/2018
 • Número de protocol: 2018/233
 • Notari : Sr. JUAN RAMON PALOMERO GIL

La durada de la Societat és indefinida

Socis Professionals:

 • MARIA ELENA MARTÍNEZ PUJOLAR, col·l 110

Administradors :

 • MARIA ELENA MARTÍNEZ PUJOLAR, col·l 110

Fulla registral número: GI-55527

Dades inscripció en el Registre Mercantil: Volum 2938, foli 60, inscripción 1ª, hoja nº GI-55527

Denominació i raó social: PROCURADORS GIRONA SLP

Domicili: c/ Nou nº 5, 4t-2ª. Figueres.

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució:

–              Data: 1/07/2013

–              Número de protocol:1025/2013

–              Notari Autoritzat: Sr. Francisco Consegal García.

La durada de la Societat és: Indefenida.

Socis Professionals:

–              Sr. NARCÍS JUCGLÀ SERRA  col. 108

–              Sra. MARIONA BRUNSÓ GUARDIOLA.

Administradors:

–              Sr. NARCÍS JUCGLÀ SERRA  col. 108

Domicili: C/ Macià Bonaplata núm. 4, bxs. 17500 Ripoll
Fulla registral número: GI-67650
Dades inscripció en el Registre Mercantil: Volum 3327, foli 56, inscripció 1ª, full núm. GI-67650

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució
– Data16/03/2021
– Número de protocol: 2021/407
– Notari: Sra. Elena María España Aparisi

La durada de la Societat és indefinida.

Socis Professionals
Sr. EDUARD RUDÉ BROSA, col·l 45
Sra. JUDIT RIVERA TUBAU, col·l 164

Administradors solidaris
Sr. EDUARD RUDÉ BROSA, col·l 45
Sra. JUDIT RIVERA TUBAU, col·l 164

Cercador de col·legiats

Directori actualitzat de tots els col·legiats exercents del Col·legi, amb les dades de contacte de cadascun d’ells.
Segons el que estableix la Llei 25/2009, de 22 de Desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els procuradors poden exercir a tot el territori de l’estat.
De totes maneres, es pot fer la consulta pel nom del procurador o segons els partits judicials on exerceix habitualment.

Cercador de Procuradors per Nom i Partit Judicial

Dona’t d’alta

Obtenció del títol de procurador dels tribunals

Descarrega

Presentació de la sol·licitud de col·legiació com a exercent

Descarrega

Presentació de la sol·licitud de col·legiació com a no exercent

Descarrega

Màster d'accés

Descarrega

Oficial habilitat

Descarrega

Requisits per a col·legiar-se

Descarrega

Partits judicials de la província de Girona

Cerqueu aquí