Societats professionals

Relació de totes les societats professionals de les quals formen part procuradors dels tribunals, inscrites actualment en el Registre del Col·legi.

ALBERDI I VERGARA PROCURADORS SCP​

Domicili: Av. Les Voltes núm.3, ent.1ª 17100 La Bisbal d’Empordà

Fulla registral número: GI-61512

Dades inscripció en el Registre Mercantil: Volum 3133, foli 100, inscripció 1ª, fulla núm. GI-61512.

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució

Data: 22/12/2016
Número de protocol: 2016/1511
Notari: Sr. Luís Alberto Fernández Santana

La durada de la Societat és indefinida

Socis Professionals

Sra. MARIA DE LA FE ALBERDI VERA, col·l 103

Sr. LUÍS VERGARA COLOMER, col·l 84

Administradors solidaris

Sra. MARIA DE LA FE ALBERDI VERA, col·l 103

Sr. LUÍS VERGARA COLOMER, col·l 84

GIPROCURA SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL​

Domicili: Gran Via de Jaume I, número 82, àtic 17001 Girona.
Fulla registral número: GI-63697
Dades inscripció en el Registre Mercantil: Volum 3192, foli 9, inscripció 1a, fulla núm. GI-63697

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució
– Data: 19/02/2018
– Número de protocol: 2018/233
– Notari: Sr. JUAN RAMON PALOMERO GIL

La durada de la Societat és indefinida

Socis Professionals
Sra. MARIA ELENA MARTÍNEZ PUJOLAR, col·l 110

Administradors solidaris
Sra. MARIA ELENA MARTÍNEZ PUJOLAR, col·l 110

FERRER PROCURADORS, SLP

Domicili: Pl. Pompeu Fabra, 13, 1r a. 17002 Girona
Fulla registral número: GI-52743
Dades inscripció en el Registre Mercantil: Tomo 2852, foli 189, inscripció 3ª, fulla núm. GI-52743

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució
– Data: 14/06/2012
– Número de protocol: 2012/839
– Notari: Sr. Pablo Vázquez Moral

La durada de la Societat és indefinida

Socis Professionals
Sr. PERE FERRER FERRER, col·l. 48

Administradors solidaris
Sr. PERE FERRER FERRER

PROCURADORS GIRONA, SLP​

Domicili: c/ Nou núm 5, 4t-2a, 17600 Figueres
Fulla registral número: GI-55527
Dades inscripció en el Registre Mercantil: Volum 2938, foli 60, inscripció 1ª, full núm. GI-55527

L’objecte social és l’exercici de la Procuradoria de Tribunals.

Dades d’escriptura de constitució
– Data: 01/07/2013
– Número de protocol: 1025/2013
– Notari: Sr. Francisco Consegal García.

La durada de la Societat és indefinida.

Socis Professionals
Sr. NARCÍS JUCGLÀ SERRA, col·l 108
Sra. MARIONA BRUSÓ GUARDIOLA

Administradors solidaris
Sr. NARCÍS JUCGLÀ SERRA, col·l 108

Cercador de col·legiats

Directori actualitzat de tots els col·legiats exercents del Col·legi, amb les dades de contacte de cadascun d’ells.
Segons el que estableix la Llei 25/2009, de 22 de Desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els procuradors poden exercir a tot el territori de l’estat.
De totes maneres, es pot fer la consulta pel nom del procurador o segons els partits judicials on exerceix habitualment.

Cercador de Procuradors per Nom i Partit Judicial

Dona’t d’alta

Obtenció del títol de procurador dels tribunals

Descarrega

Presentació de la sol·licitud de col·legiació com a exercent

Descarrega

Presentació de la sol·licitud de col·legiació com a no exercent

Descarrega

Màster d'accés

Descarrega

Oficial habilitat

Descarrega

Requisits per a col·legiar-se

Descarrega

Partits judicials de la província de Girona

Cerqueu aquí