AVÍS LEGAL

 

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem:

Objecte.

El prestador de serveis de la pàgina web https://icpg.es/ es IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA amb domicili social en Gran Via de Jaume I, 8, 2n, 3a, 17001 (GIRONA) i CIF núm. Q1763005D.

El IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA és una corporació de dret públic sotmesa a la legislació aplicable als col·legis professionals, a la normativa administrativa en el desenvolupament de les seves funcions públiques i a la legislació processal a causa del col·lectiu que representa.

Es troba inscrit en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Direcció General d’Entitats Jurídiques com a Col·legi Professional PROC/G-5, en data 08/05/1985.

A l’efecte d’aquest document el telèfon de contacte és 972487867 i el correu electrònic de contacte és secretaria@icpg.es

Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’Usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís com també les nostres polítiques sobre ‘Protecció de Dades i Privacitat’ i ‘Política d’ús de Cookies’. En el cas que uns certs serveis continguts i/o eines oferts a través d’aquest “Portal” requerissin de l’aplicació condicions particulars aquestes es posaran a la disposició de l’Usuari.

D’altra banda, IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

Mitjançant el present lloc web el IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA estableix la seva Seu Virtual. En ella, el ICPM informa de les seves funcions, de la seva estructura, del seu funcionament i de les seves activitats, així com de qüestions importants per al col·lectiu que representa i compleix amb les seves obligacions com a Col·legi Professional.

A- Finestreta Única

Ofereix als col·legiats i als usuaris la possibilitat de realitzar determinats tràmits mitjançant l’enllaç a la plataforma del Consell General de Procuradors d’Espanya. Addicionalment, tant els col·legiats com els usuaris poden posar-se en contacte directament amb el Col·legi utilitzant els formularis habilitats en l’apartat de Finestreta Única i Contacte del lloc web.

B- Àrea privada

Només els col·legiats tenen accés a aquesta Àrea Privada. En ella tenen accés a informació útil per al desenvolupament de la seva activitat professional, així com a normativa interna del ICPM i circulars.

C. – Subhastes judicials

En aquest apartat el IL LLUSTRE COL LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA ofereix informació sobre subhastes judicials de béns mobles i immobles. La informació que consta de cadascuna de les subhastes ha estat confeccionada i proporcionada per òrgans de l’Administració de Justícia. En conseqüència, el ICPB no assumeix cap responsabilitat respecte a aquesta informació.

2. Condicions Generals d’Ús.

L’Usuari de la web es compromet a mantenir actualitzats les dades personals que poguessin ser proporcionats a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi. 

El IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falsos.

El “portal” només pot ser utilitzat amb propòsits legals. Per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme a les presents Condicions Generals d’Ús, a no utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d’activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i a l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis enfront del titular del domini o tercers que poguessin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entris altres i a títol enunciatiu i no limitatiu:

Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d’aquesta manipulació o alteració per tercers

Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris

Introduir i/o utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació de titular del domini

Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.

Ocultar i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic

Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis

Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, tret que de disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’Usuari i les claus d’accés de l’Àrea Privada.

IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA  no respon dels enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA ni cobertes pel present Avís. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els enllaços proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap mena d’informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l’ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats  de la infracció dels drets de propietat Intel·lectual i Industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari.

Pel que fa als enllaços que tercers puguin realitzar en el lloc web del Col·legi hauran de sol·licitar autorització a la direcció de l’apartat 1, incloent en el missatge les dades de l’entitat sol·licitant de l’enllaç, el nom de domini del lloc web, i el motiu per a incloure l’enllaç.

Ús de cookies

IL LUSTRE COL LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA equalitat de prestador de serveis d’aquesta web declara que utilitza procediments automàtics de recollida d’informació per a guardar el registre dels Usuaris que visiten la seva pàgina web. Prem aquí per a accedir en la nostra política d’ús de cookies.

Protecció de dades

Pot consultar la nostra política sobre protecció de dades de caràcter personal en el següent apartat

Legislació aplicable

Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola.