logo

El mode de manteniment està activat

Podeu Accedir a les vostres àrees mitjançant aquests enllaços

 
      E-TRANSNE
 
 
       SEU CENTRAL
       
       T/F. 972 487 867
       A/e: secretaria@icpg.es
       17001 Girona
      MARGARITA BARTI
      Secretària de la Degana. Serveis d’atenció al                  ciutadà i al col·legiat.
       
      SEU FIGUERES
       
       C. Arnera, 7 (Edifici Jutjats)
       17600 Figueres
       T/F. 972 502 214
       secretariafigueres@icpg.es                                               tornoficifigueres@icpg.es
       SÒNIA DOMÍNGUEZ
       Responsable del Torn d’ofici de Figueres,                         Olot,Ripoll, Puigcerdà, Blanes, La Bisbal, Sant Feliu         de Guíxols i Santa Coloma de Farnés.
 
       SEU GIRONA
       
      Plaça Josep M Lidón Corbí, 1 17001 Girona                    (Palaude Justícia)
       T. 972 410 460 F. 972 207 179
       ROSA SALA
       Responsable del Torn d’ofici de Girona.
Contrasenya perduda