You are currently viewing Premis Procura 2021 del Consejo de Procuradores

Premis Procura 2021 del Consejo de Procuradores

  • Post category:Notícies

El passat 16 de setembre es va celebrar el lliurament dels Premis Procura 2021 que atorgaren el Consejo General de Procuradores de España i el Col·legi de Procuradors de Madrid (enllaç a la notícia).

El Consejo va lliurar el Premi a la Convivència i Tolerància, que en la XVII Edició del 2020 (ajornada per la Covid) va ser lliurat a la Vicepresidenta Primera del Govern de Espanya i Ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, l’Excma. Sra. Carmen Calvo Poyato. I en la XVIII Edició, corresponent al 2021, a la Presidenta de la Comunitat de Madrid, l’Excma. Sra. Isabel Díaz Ayuso.

El Col·legi de Procuradors de Madrid va atorgar el Premi “Balanza de Oro”, al President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, l’Excm. Sr. Manuel Pizarro Moreno.

En la fotografia  la nostra Degana, la Il·lma. Sra. Eva García, acompanyada per la Sra. Carmen Calvo i el President del Consell de Col·legis de Catalunya, el Sr. Àngel Quemada.