You are currently viewing Congrés de l’Advocacia Catalana a Girona

Congrés de l’Advocacia Catalana a Girona

  • Post category:Notícies

Assistència de la nostra Degana Eva Garcia al Congrès de l’Advocacia Catalana, a la foto amb la Presidenta Ma Eugènia Gay  i el Degà del Col·legi d’ Advocats de Girona Carles Mac-Cragh.